Tillbaka

Rosenlundshöjden, bostäder åt JM

Projektet avser totalt 89 bostäder fördelade på två huskroppar.