Tillbaka

Samsons rör ingår sedan 1 december 2022 i Assemblin VS koncernen som ett fristående dotterbolag.