Installations- och ombyggnadsarbeten

Vi utför stamrensning, installations- och ombyggnadsarbeten i fastigheter, som till exempel större stambyten och renovering av kontor – antingen för ett fast pris eller löpande räkningsarbete.

Behöver du en projektledare, arbetsledare eller dylikt för projektet kan vi även stå till tjänst med det.

Ett ombyggnadsprojekt vi är extra stolta över är ombyggnaden av Hötorgshallen där vi bland annat renoverade alla matbutiker, installerade nya diskar och nya rörsystem.

Exempel på installationsarbeten:
• Byte av fjärrvärmecentaraler
• Ventilbyten
• Nyinstallation av delar av eller hela värmesystem.
• Ventilationsaggregat
• Fläktar
• Kylsystem