Nyproduktion av bostäder och kontor

Vi hjälper Er vid nyproduktion av bostäder och kontor. Exempel på arbeten vi utför är anläggning av vatten- och avloppssystem, värmesystem, kylsystem, generalentreprenader och projektering inom totalentreprenader.

Vissa projekt är stora och komplexa och andra mindre. Oavsett projektets storlek så kan du lita på att vi bidrar till hållbara och väl fungerande lösningar för ett attraktivt boende och trevliga arbetsplatser.

Har du redan färdiga handlingar? Eller behöver du någon som projekterar åt dig? Det spelar ingen roll – du kan alltid vända dig till oss på Samsons Rör.

Önskar du referenser på gjorda arbeten? Kontakta oss.