Tillbaka

Mjölnaren, bostadsprojekt åt JM

I detta område i Järfälla kommer det uppföras ca 15 bostadkvarter. Detta är vår fjärde etapp åt JM, vi har tidigare uppfört Kvarnbacken, Väderkvarnen och Vindmöllan. Detta projekt omfattar ett kvarter om 97 bostäder fördelade i tre huskroppar med fyra trapphus.